OPC

OPC

OPC مخفف OLE for Process Control است در بستر ویندوز است . بنیاد OPC  در سال 1996 تاسیس شد.

قبل از پیدایش O.P.C سیستم های اسکادا به این صورت کار می کردند که درایور تجهیزات مختلف فیلد بر روی هر یک از سرور های اسکادا مجزا نصب می گردید. این مسئله باعث می شد که تعدادی زیادی درایور و بعضا تکراری بر روی سرورها وجود داشته باشد و برقراری ارتباط هر یک از این درایورها با نرم افزار های اسکادا چالش های بسیار داشت.

OPCپس از پیدایش O.P.C ، زبان مشترکی بین تجهیزات مختلف فیلدهای صنعتی و و سامانه های اسکادا بوجود آمد و دیگر نیاز نیست که با نصب تعداد زیادی درایور و ارتباط آن ها با نرم افزارهای سرور، اتصال سامانه های مانیتورینگ با تجهیزات و سنسورها برقرار شود.  کارت های هوشمند Korenix از پروتکل OPC  پشتیبانی می کنند.

OPC

OPC

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *