IP Rating چیست ؟

IP-Rating

IP Rating چیست ؟

IP Rating عددی که در کنار IP قرار می‌گیرد میزان حفاظت دستگاه را در مقابل اجسام خارجی نشان می‌دهد .

کلاس حفاظت پس از استانداردهای بین المللی EN60529 با نمادهای کوتاه نشان داده شده است ، که شامل دو حرف کدی IP و یک کد عددی برای مقدار حفاظت است . این دو رقم انواع مختلفی از تاثیرات محیطی را نشان می دهند:

مثال IP Rating : یک محصول دارای IP54 بهتر از عوامل دیگر محیطی محافظت می شود تا یک محصول مشابه با IP42

رقم اول ( در کد عددی IP Rating عددی) : حفاظت از ذرات در برابر ورود اجسام سخت
رقم اول ( در کد عددی IP Rating عددی) : نشان دهنده سطح حفاظت در برابر جسم سخت خارجی و نیز حفاظت در برابر دسترسی به قسمت های خطرناک را مشخص میکند.

رقم اول موثر در برابر توضیحات
0 —- هیچ گونه حفاظت در برابر تماس و دسترسی به اشیاء وجود ندارد
1 >50 mm هر سطح بزرگ بدن، مانند پشت یک دست، اما هیچ حفاظتی در برابر تماس عمدی با یک قسمت بدن ندارد
2 >12.5 mm انگشتان یا اشیاء مشابه
3 >2.5 mm ابزار، سیم‌های ضخیم و غیره
4 >1 mm اکثر سیم‌ها، پیچ های باریک و غیره
5 محافظت شده در
برابر گرد و غبار
ورود گرد و غبار به طور کامل جلوگیری نمی شود. اما ورود گرد و غبار آنقدر کم است
که در عملکرد رضایت بخش تجهیزات اختلالی ایجاد نمی نماید.
6 کاملا کیپ در برابر
گرد و غبار
بدون ورود گرد و غبار؛ حفاظت کامل در برابر تماس (گرد و غبار). یک خلاء باید اعمال شود. مدت زمان آزمون تا 8 ساعت بر اساس جریان هوا

رقم دوم ( در کد عددی IP Rating عددی) : میزان حفاظت در برابر نفوذ آب
رقم دوم ( در کد عددی IP Rating عددی) نشان دهنده سطح حفاظتی است که محفظه در مقابل ورودی مضر آب قرار می دهد.

رقم دوم حافظت شده در برابر آزمایش شده با جزئیات
0 محافظت نشده
1 چکیدن آب چکیدن آب (قطره‌هایی که عمودی چکه میکنند) اثر مضری نخواهند گذاشت. مدت آزمون: 10 دقیقه
آبی معادل ریزش 1 میلی متر باران در دقیقه
2 چکیدن آب وقتی

15 درجه کج میشود

اگر محفظه تا 15 درجه نسبت به حالت عادی کج شود چکیدن عمودی آب اثر زیان باری نمیگذارد. مدت آزمون: 2.5 دقیقه برای هر جهت شیب (کل 10 دقیقه)

آبی معادل 3 میلی متر باران در دقیقه

3 آب افشانده شده ریزش آب به صورت افشانه تا زاویه 60 درجه به صورت عمودی اثر زیان باری ندارد. با بهره گیری از دو مورد:
1 .نوسان ثابت
2 . یک نازل اسپری با یک سپر متعادل
آزمایش اول: برای 5 دقیقه انجام می شود. سپس به وسیله نمونه ای که به صورت افقی 90 درجه چرخانده شده است برای ازمایش 5 دقیقه دوم تکرار میشود.
آزمایش دوم: حداقل 5 دقیقه انجام میشود (با حفاظ)
برای اسپری نازل:
مدت آزمون: 1 دقیقه در هر متر
مربع حداقل 5 دقیقه
حجم آب: 10 لیتر در دقیقه
فشار: 50 – 150 کیلو پاسکال
برای یک لوله نوسان:
مدت آزمون: 10 دقیقه
حجم آب: 0.07 لیتر در دقیقه در هر حفره
4 پاشیدن آب پاشیدن آب بر روی محفظه از هر جهتی روی آن اثر زیان بار نمیگذارد . با بهره گیری از دو مورد:
1 . نوسان ثابت
2 . نازل اسپری بدون حفاظ
آزمایش اول: برای 10 دقیقه انجام میشود.
ازمایش دوم: حداقل 5 دقیقه انجام میشود (بدون حفاظ)
لوله نوسان:

مدت زمان آزمایش: 10دقیقه، یا نازل اسپری ( همانند آی پی ایکس 3 نازل اسپری بدون محافظ)

5 فوران آب آب افشانده شده با یک افشانک (6.3 میلی متر) برروی محفظه از هر جهتی اثر زیان بار نخواهد داشت. مدت آزمایش: 1 دقیقه در هر متر مربع حداقل 15 دقیقه
حجم آب: 12.5 لیتر در دقیقه
فشار: 30 کیلو پاسکال در فاصله 3 متر
6 فوران قدرتمند آب آب افشانده شده با فوران قدرتمند (افشانه 12.5 میلی متری) بر روی محفظه از هر جهتی اثر زیان بار نخواهد داشت. مدت آزمایش: 1 دقیقه در هر متر مربع برای حداقل 3 دقیقه
حجم آب: 100 لیتر در دقیقه
فشار: 100 کیلو پاسکال در فاصله 3 متری
6k فوران قدرتمند آب به همراه
افزایش فشار
آب افشانده شده در فوران قدرتمند (نازل 6.3 میلی متر) بر روی محفظه از هر جهتی، تحت فشار بالا، اثر زیان بار نخواهد
داشت.
مدت آزمایش: حداقل 3 دقیقه
حجم آب: 75 لیتر در دقیقه
فشار: 1000 کیلوپاسکال در فاصله 3 متری
7 غوطه ورشدن، تا عمق 1 متر در شرایط تعیین شده برای غوطه وری ازنظر زمان و فشار. نفوذ آب به میزان زیان بار به درون محفظه ناممکن خواهد بود(تا 1 متر غوطه وری) مدت آزمون: 30 دقیقه
تست شده با پایین ترین نقطه محفظه 1000 میلی متری زیر سطح آب، یا بالاترین نقطه 150 میلی متر در زیر سطح، هر کدام عمیق تر است.
8 غوطه ورشدن، بیش از عمق 1 متر تجهیز برای غوطه ور شدن دائم در آب در شرایط یاد شده توسط سازنده مناسب است. معمولا این به آن معناست که وسیله آب بندی شده است. با این وجود در برخی تجهیزات به معنای آن است که آب میتواند نفوذ کند اما اثر زیان باری ندارد. مدت آزمایش: غوطه وری مداوم در آب ژرفای تعیین شده توسط سازنده
9k پرتاب شدن آب با درجه حرارت بالا محافظت در مقابل فشار بالا، اسپری های با درجه حرارت بالا نمونه های کوچکتر به آرامی روی میز قابل چرخش، از 4 زاویه خاص میچرخند. نمونه های بزرگتر هیچ چرخشی نیاز نیست. و حداقل 3 دقیقه در فاصله 0.15 – 0.2 متری آزمایش شده اند. الزامات خاصی برای نازل مورد استفاده برای آزمایش وجود دارد. مدت آزمون: 30 ثانیه در هر یک از 4 زاویه (مجموع 2 دقیقه)

حجم آب: 14 – 16 لیتر در دقیقه

فشار: 8 تا 10 مگاپاسکال ) 80 تا 100 بار( در فاصله 0.10 – 0.15 متر
دمای آب: 80 درجه سانتی گراد

ارسال دیدگاه

avatar
  مشترک شدن  
مطلع شدن از

02142236000