راهکارهای korenix برای ایجاد افزونگی در شبکه‌های صنعتی

راهکارهای korenix برای ایجاد افزونگی در شبکه های صنعتی

در شبکه‌های صنعتی پایدار بودن ارتباطات همواره موضوعی حیاتی بوده است. سوییچ‌های صنعتی مدیریتی korenix هم از پروتکل های افزونگی عمومی نظیر IEEE standards-RSTP/MSTP ,ERPS و هم از پروتکل های پیشرفته ابداعی برند Korenix نظیر MSR ,Super Chain استفاده می‌کنند. در صورت قطعی نقطه‌‌ای از شبکه و نیاز به عبور دیتا از مسیر بک آپ، بازیابی شبکه در پروتکل‌های ابداعی Korenix بسیار سریع‌تر از پروتکل‌های عمومی است.

راهکارهای korenix

MSR پروتکل ابداعی برند کرنیکس جهت برقراری ارتباطی پایدار و بی وقفه در شبکه‌های صنعتی است که در توپولوژی‌ها وسناریوهای مختلف قابل پیاده‌سازی است. این پروتکل شامل این توپولوژی‌ها است: Rapid Super Ring (RSRTM) ,Rapid Dual Homing(RDHTM) ,MultiRingTM and TrunkRingTM, SuperCahin. در این توپولوژی‌ها و با استفاده از پروتکل‌های ابداعی کرنیکس یک نود شبکه می تواند در رینگ‌های مختلف قرار بگیرد و درصورت بروز قطعی در یک مسیر یا نود شبکه، ارتباط ظرف چند میلی ثانیه دوباره برقرار شود. در ادمه این توپولوژی‌ها را بررسی خواهیم کرد.

راهکارهای korenix

1-توپولوژی  (Rapid Super Ring (RSR

با استفاده از پروتکل های ابداعی کرنیکس، افزونگی پیشرفته در یک رینگ ایجاد می‌شود. در این توپولوژی یکی از سوئیچ‌های صنعتی به صورت اتوماتیک به عنوان (.Ring Master (R.M انتخاب می‌شود و یکی از مسیرهای آپلینک متصل به .R.M به عنوان مسیر اصلی انتخاب و مسیر دیگر به عنوان بک آپ، بلاک می شود. در صورت از کار افتادن مسیر اصلی، دیتا ظرف چند میلی ثانیه از مسیر بک آپ عبور داده می شود.

راهکارهای korenix

راهکارهای korenix

 

2-توپولوژی (Rapid Dual Homing (RDHTM

در این توپولوژی به سادگی با استفاده از پروتکل‌های korenix می‌توانید ارتباط افزونه یک رینگ از سوییچ‌های صنعتی کرنیکس را با سوییچ‌های برندهای دیگر برقرار نمایید. زمان بازیابی شبکه در توپولوژی (Rapid Dual Homing (RDHTM سریعتر از RSTP هست.

راهکارهای korenix

لینک‌های ارتباطی بین رینگ korenix و سوییچ های برندهای دیگر در رینگ دوم به سه گروه: مسیر اصلی، بک آپ و Standby تقسیم می شوند. درصورت از کار افتادن مسیر اصلی، ابتدا مسیر بک آپ فعال می شود و در صورت از کار افتادن این دو مسیر، مسیر Standby دیتا را عبور می‌دهد. همچنین می‌توان تکنولوژی Link Aggregation یا ترانک را با این پروتکل ادغام کرد.

 

3-توپولوژی TrunkRing

این توپولوژی ترکیب RSR با Link Aggregation هست. در واقع ترکیبی از افزونگی و افزایش پهنای باند شبکه است.

راهکارهای korenix

لینک‌های تجمیع شده در این شبکه می‌تواند از لحاظ تعداد، متقارن و یا نامتقارن باشد و طراح شبکه می تواند با توجه به پهنای باند مورد نیاز، تعداد لینک‌های بین سوییچ‌ها را انتخاب نماید. در این توپولوژی بهتر است مسیر بک آپ از بین لینک‌هایی انتخاب شود که پهنای باند کمتری دارد تا بتوانیم از لینک‌های پر ظرفیت استفاده بهینه نماییم به عنوان مسیر اصلی برای عبور دیتا.

 

4-توپولوژی MultiRing

این توپولوژی ارتباط آسان دو رینگ را فراهم می نماید. ساده ترین حالت ارتباط دو رینگ از طریق یک دستگاه است.

راهکارهای korenix

وقتی سوئیچ در توپولوژی MultiRing کانفیگ شده است، همزمان می تواند تنظیمات مربوط به سایر توپولوژی‌ها مثل RSR و Trunk Ring را نیز انجام داد و در عین سازگاری با سایر توپولوژی‌ها، شبکه را گسترش داد.

راهکارهای korenix

5-توپولوژی SuperChain

SuperChain یک تکنولوژی مقرون به صرفه است که به راحتی اجازه می دهد رینگ‌های جدیدی را با رینگ‌های فعلی بوجود آوریم و شبکه را با انعطاف پذیری بالا گسترش دهیم. هر زنجیره (Chain) از دو نوع سوئیچ صنعتی تشکیل شده است. سوییچ‌های Border که در ابتدا و انتهای Chain به شبکه بیرونی وصل می‌شود و سوییچ‌های Member که درون Chain قرار دارند. سوییچ‌های Border از طریق پورت Edge به شبکه بیرونی وصل می‌شوند. درواقع با انتخاب سوییچ Border و پورت Edge مشخص می کنیم که ابتدا و انتهای زنجیره (Chain) کجاست.

 

راهکارهای korenix

وقتی یک نقطه از شبکه قطع می‌شود، پورت Edge سوییچ بک آپ در مدار قرار می‌گیرد و ارتباط ظرف چند میلی ثانیه دوباره برقرار می شود.

راهکارهای korenix