NIC Teaming

NIC Teaming

ویژگی NIC Teaming

این قابلیت در سیستم عامل ویندوز سرور 2008 به بعد ارایه شده است. در این تکنولوژی چندکارت فیزیکی شبکه در قالب یک کارت شبکه مجازی برای سیستم تعریف می شود. از این قابلیت برای کاربردهای زیر استفاده می شود:

  1. Load Balancing

به معنای تعدیل بار کاری است. در این حالت برای مثال با داشتن دو کارت شبکه 1Gbps و قرار دادن آن در حالت Teaming  و استفاده از ویژگی Load Balancing  ما می‌توانیم یک کارت شبکه با پهنای باند 2Gbps را داشته باشیم که اطلاعات و ترافیک چهت انتقال بین این دو کارت شبکه بر اساس الگوریتم های مختلف تقسیم می‌شوند که درنهایت باعث افزایش سرعت انتقال اطلاعات می‌شود.

  1. Failover

از این حالت برای تحمل خرابی استفاده می‌شود یعنی با قرار دادن چند کارت شبکه در حالت Failover‌ با از دست رفتن یک کارت شبکه کارت شبکه های بعدی که در آن Teaming وجود دارد وظیفه آن کارت شبکه را بر عهده می‌گیرد .

توجه داشته باشید اگر هر کارت شبکه فیزیکی به سوییچهای مختلف متصل باشند نیاز به کانفیگ خاصی در خصوص ویژگی Teaming و یا Aggregation  بر روی سوییچ ها نخواهد داشت ولی چنانچه از یک سوییچ برای تمام کارت شبکه‌های عضو یک Teaming  استفاده می‌کنید حتما باید پورتهای متصل به سوییچ را اصطلاحا Aggregate کنید مگر آن که حالت مربوطه در سیستم عامل ویندوز بر روی Switch Independent  قرار داده شده باشد. به عنوان نمونه قابلیت ترکیب پورت های فیزیکی بر روی سوییچ های سیسکو با عنوان Port Group نام برده شده که می توان از طریق دستورات مربوطه اقدام به پیکربندی آن نمود و یا این ویژگی در سیستم عامل میکروتیک با عنوان Bonding نام برده می‌شود.

 

کامپیوترهای  صنعتی بدون فن Nexcom NISE 3600 از این قابلیت پشتیبانی می کنند .

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *