کنترل چراغ های راهنمایی رانندگی توسط سیستم‌های حمل و نقل هوشمند (ITS)

سیستم‌های حمل و نقل هوشمند (ITS)

سیستم‌های هوشمند حمل و نقل (Intelligent Transportation System (ITS)) باعث ایجاد تحول در شبکه حمل و نقل شده است. در این سیستم‌ها نه تنها، دیتای دوربین‌ها به موقع انتقال می‌یابد بلکه دستگاه‌های مختلف به یکدیگر متصل می شوند و اطلاعات عمومی شبکه حمل و نقل را جهت نمایش بر روی تلفن‌های همراه و نمایشگر‌های دیجیتال در ایستگاه‌های اتوبوس ارسال می‌کنند.مهمتر از آن، در سیستم‌های حمل و نقل هوشمند دیتاهایی جمع آوری و پردازش می شوند که عملکرد و اثربخشی سیستم حمل و نقل شهر را بهبود می بخشند.

یکی از کاربردهای اصلی سیستم‌های حمل و نقل هوشمند (ITS)، استفاده در سیستم کنترل چراغ‌های ترافیکی و راهنمایی رانندگی است. در سیستم کنترل چراغ‌ها به مکانیزم‌های افزونگی در بستر اترنت نیاز است، همچنین جهت کنترل از راه دور چراغ ها نیاز به مبدل های اترنت به سریالRS-232/422  است. کمپانی کرنیکس تجربیات موفقی در زمینه سیستم‌های کنترل ترافیک و نظارت تصویری در چهارراه ها دارد. در این پروژه توپولوژی شبکه متشکل است از تجهیزات JetCon 2301S، JetNet 5210G و JetPort 5601.

در توپولوژی پروژه، هر رینگ افزونه دیتای چهار ست چراغ راهنمایی رانندگی را از چهار چهارراه منتقل می کند.

عملکرد سوییچ صنعتی JetNet 5210G در سیستم‌های هوشمند حمل و نقل

سوییچ صنعتی JetNet 5210G از طریق دو پورت فیبر آپلینک، یک رینگ افزونه ایجاد می‌کند و در نهایت اطلاعات از طریق یک مبدل فیبرنوری به اترنت JetCon 2301S به مرکز کنترل انتقال می‌یابد. بدلیل دور بودن فاصله مرکز کنترل تا چهارراه‌ها، باید از مدیا کانورتور صنعتی سینگل مد استفاده شود که بتوانیم دیتای حجیم را به کیلومترها آن طرف‌تر ارسال نماییم. همچنین از طریق اتصال پورت سریال مبدل سریال به اترنت JetPort5601 به کنترلر چراغ‌ها و اتصال پورت اترنت آن به سوییچ JetNet 5201G گزارش وضعیت سیگنال‌ها برای مرکز کنترلر ارسال می‌شود. ارسال اطلاعات توسط توپولوژی رینگ بین سوییچ‌های کرنیکس قابلیت اطمینان پروژه را افزایش می دهد.

عملکرد مدیا کانورتور صنعتی فیبر به اترنت JetCon 2301S در سیستم‌های هوشمند حمل و نقل

JetCon 2301S یک مدیا کانورتور صنعتی خیلی باریک است که فقط 30 میلی متر ضخامت دارد و به راحتی نصب می‌شود. این دستگاه سازگار با استانداردهای حمل و نقل است و چهار مد کاری forwarding modes- store and forward, modify cut-through, pure converter and converter with auto- change modes  را برای ارسال اطلاعات بدون تاخیر و بدون وقفه اطلاعات در شبکه های Fieldbus  و EtherCAT پشتیبانی می‌نماید. این دستگاه با محافظت 1.5 کیلوولت ایزولیشن Hi-Pot طراحی شده است و با قابلیت کارکرد در رنج دمایی وسیع 40- تا 75+ درجه سانتی گراد انتخابی ایده آل برای ارسال مطمئن اطلاعات در شرایط محیطی سخت است.