تعدادی محدود دستگاه، در لیست فروش ویژه قرار داده شده است. لطفا در صورت نیاز به خرید اقلام ذیل، مدل و تعداد را به همراه اطلاعات تماس در لیست ذیل وارد فرمایید.
Intel CPU LGA 3.4 Ghz 30
Intel CPU 6600

# of Cores:2

Processor Base Frequency:2.40 GHz

Cache:4 MB L2

Bus Speed:1066 MHz FSB

FSB Parity:No

TDP:65 W

Scenario Design Power (SDP):0 W

VID Voltage Range:0.8500V-1.5V

3
Intel CPU E6400

# of Cores:2

Processor Base Frequency:2.13 GHz

Cache:2 MB L2

Bus Speed:1066 MHz FSB

FSB Parity:No

TDP:65 W

Scenario Design Power (SDP):0 W

VID Voltage Range:0.8500V-1.5V

21
Intel CPU E5700

# of Cores:2

Processor Base Frequency:3.00 GHz

Cache:2 MB SmartCache

Bus Speed:800 MHz FSB

TDP:65 W

VID Voltage Range:0.8500V-1.3625V

1
Intel CPU G6950

# of Cores:2

# of Threads:2

Processor Base Frequency:2.80 GHz

Cache:3 MB SmartCache

Bus Speed:2.5 GT/s DMI

TDP:73 W

VID Voltage Range:0.6500V-1.4000V

16
Intel CPU Dual Core Xeon 5148

# of Cores:2

Processor Base Frequency:2.33 GHz

Cache:4 MB L2

Bus Speed:1333 MHz FSB

FSB Parity:Yes

TDP:40 W

Scenario Design Power (SDP):0 W

VID Voltage Range:1.150V-1.250V

2
Intel CPU T8300 Mobility

# of Cores:2

Processor Base Frequency:2.40 GHz

Cache:3 MB L2

Bus Speed:800 MHz FSB

FSB Parity:No

TDP:35 W

VID Voltage Range:1.000V-1.250V

1
Intel CPU T9300 Mobility

# of Cores:2

Processor Base Frequency:2.50 GHz

Cache:6 MB L2

Bus Speed:800 MHz FSB

FSB Parity:No

TDP:35 W

VID Voltage Range:1.000V-1.250V

1
Intel CPU Core i3 Mobility Clock Rate 2130 MHz
Front Side Bus 2500
Level 2 Cache 512 KB
Level 3 Cache 3 MB
Number of Cores / Threads 2 / 4
Max. Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) 35 Watt
Transistor Count 177+382 Million
Features 32 nm0.775 – 1 V (low frequency mode) 0.8 – 1.4 V
Die Size 81+114 mm2
Max. Temperature 90 (rPGA) -100 (BGA) °C
Socket BGA1288, PGA988
Features Hyper Threading, Enhanced Speedstep, integrated GMA HD 500MHz, integrated DDR3 1066 memory controller
64 Bit 64 Bit support
8