تعدادی محدود دستگاه، در لیست فروش ویژه قرار داده شده است. لطفا در صورت نیاز به خرید اقلام ذیل، مدل و تعداد را به همراه اطلاعات تماس در لیست ذیل وارد فرمایید.