پروتکل LLDP

پروتکل LLDP

پروتکل LLDP

پروتکل (LLDP (Link Layer Discovery Protocol

پروتکل LLDP به تجهیزات درون شبکه اجازه می دهد که اطلاعاتی در مورد خودشان را به دستگاه های همسایه اعلام کنند. یکی از فوائد این پروتکل این است که در شبکه های بزرگ که تجهیزات از این پروتکل پشتیبانی می‌نمایند، می توان دیاگرام شبکه را به راحتی مشخص نمود. نرم افزار های مانیتورینگ شبکه از طریق پروتکل SNMP و با استفاده از این قابلیت، دیاگرام شبکه را به راحتی بدست می آورند. با استخراج پروتکل شبکه نگهداری و پشتیبانی آن بسیار آسان می شود. پروتکلLLDP شبیه پروتکل ( CDP( Cisco Discover Porotocol سیسکو است با این تفاوت که یک پروتکل عمومی استاندارد است که توسط برندهای مختلف پشتیبانی می‌گردد.

اطلاعاتی مختلفی در پروتکل LLDP درباره تجهیزات شبکه هر چند ثانیه یکبار جابجا می شود، از جمله :

  • اسم سیستم و توضیحات مربوطه
  • نام پورت متصل و توضیحات مربوطه
  • نام VLAN
  • آی پی آدرس مدیریت دستگاه
  • قابلیت های سیستم (سوئیچینگ، روتینگ و … )

برای مشاهده استاندارد NEMA TS2 اینجا کلیک کنید

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *