گارانتی

شرایط گارنتی محصولات سوئیچ صنعتی  KORENIX و سرور صنعتی NEXCOM:

مدت گارانتي دستگاه از زمان تحويل 18 ماه مي باشد .

مدت زمان تعمیر دستگاه از زمان فروش به مصرف کننده 36 ماه میباشد.

صدمات ناشي از حوادث طبيعي و غير مترقبه ، نوسانات برق ، استفاده نادرست ، ضربه فيزيكي ، سوختگي فيزيكي ، آتش سوزي و دستكاري توسط افراد غير متخصص شامل ضمانت نمي باشد .

ضمانت دستگاه فقط سخت افزار بوده و خدمات نرم افزاري مستلزم پرداخت هزينه مي باشد .

تمام خدمات گارانتي فقط در محل شركت انديشه هاي برتر اطلاع رساني انجام مي شود .

02142236000